Farma s automatickým sběrem obilí

Co bys už měl/měla umět

 • Pracovat s redstonem (např. aktivace redstonu, prodlužování redstone signálu, jak fungují dávkovače) – návod zde

Postavení farmy

Pro postavení farmy obilí jsou nutné suroviny: 

 • 1. Hlína
 • 2. Kbelíky vody
 • 3. Louče
 • 4. Motyka libovolného typu
 • 5. Semínka obilí

Pro mojí 6×6 farmu jsem potřeboval:

 • 36 hlíny
 • 4 kbelíků vody
 • 4 louče
 • 1 železnou motyku
 • 36 semínek obilí

1. Položení hlíny a vody

Nejdříve položím hlínu, abych věděl tvar mé farmy. Poté kolem farmy postavím andesite (výběr bloku je libovolný) a položím vodu na kraji farmy, aby neblokovala vodu z dispenserů. Nad vodu položím bloky andesitu aby tam voda z dispenserů netekla. Pokud stavba nemá světlo od okolí tak je také nutné stavbu osvětlit loučemi.

Osmý blok hlíny farmy ve směru dispenserů (které postavím později) je vždycky nutné snížit výšku farmy o jeden blok protože jinak voda z dispenserů nedosáhne. Množství pater je také libovolné. Je nutné farmu osvětlit jinak obilí nejde položit. Minimálně musím mít jeden zdroj vody pro 5×5 oblast farmy (viz (obrázek 1)).

2. Položení obilí

Použiju železnou motyku na hlínu a poté, až všechna hlína je dodělaná, vyseju všechna semínka. (obrázek 2)

Automatizace sběru obilí farmy

Pro automatizaci farmy jsou nutné suroviny:

 • 1. Dispensery (dávkovače)
 • 2. Redstone
 • 3. Páka (nebo tlačítko)
 • 4. Kbelíky vody

Pro mojí 6×6 farmu jsem potřeboval 2 dispensery, 12 redstone prachu, 1 páku a 2 dispensery.

1. Položení dispenserů

Pro automatizaci sběru musím nejdřív položit dispensery na opačné straně od strany která není obestavěná andezitem.(obrázek 3)

2. Spojení dispenserů s redstonem a pákou

Pro rychlé aktivování sběru obilí musím spojit redstone všech dispenserů s jednou pákou, takže začnu s místem kde chci aby páka byla, a pak položím redstone dust (prach) vedle dispenserů (viz (obrázek 4)). 

Tam, kde mi dojde redstone signál položím ve stejném směru redstone repeater.

3. Postavení sběrače itemů (obilí a semínka)

Pro rychlejší sběr obilí jsem postavil sběrače obilí s vodou v nejnižším patře farmy. Nad sběračem itemů musí být cedulky aby voda z dispenserů do toho netekla. Tam, kde hráč bude obilí sbírat musí být pressure plate/cedulka. Voda musí být jenom na konci farmy a také sběr musí být obestavěný libovolným blokem. (obrázek 5)

Vysoce doporučuji postavit více bloků na kraji farmy pro ujištění, že žádné obilí se nezasekne. (obrázek 6)

Farma po aktivaci

Napsat komentář