Redstone časovače

Co bys už měl/měla umět?

Kdy je jaký časovač vhodný?

Základní redstone časovač je vhodný pro pomalejší časovače, pro hodně pomalé časovače je vhodnější hopper časovač. Pro velmi rychlý a kompaktní časovač je vhodný comparator časovač s 0 redstone repeatrama.

Základní redstone časovač

Pro základní časovač jsou nutné suroviny:

 • 4 kousky redstone dustu
 • Libovolné množství redstone prodlužovačů podle potřeby délky cyklu, pro můj návod jsem potřeboval 4
 • 2 Redstone pochodně
 • 1 páka na deaktivaci a aktivaci
 • 1 libovolný blok

Postavení časovače

Nejdřív musíš postavit 2 kousky redstone prachu na jedné straně (kde časovač začíná) a 2 kousky redstone prachu na druhé straně (kde časovač končí). Dále z jedné stranu musíš spojit jednu stranu s druhou pomocí redstone prodlužovačů, délka prodlužovačů je libovolná. Z druhé strany také spojíme strany ale libovolně někde na druhé straně vybereme místo, kde místo prodlužovače položíme blok a páku. (viz obrázek 1)

Obrázek 2; Časovač po aktivaci

Comparátor časovač

Pro comparátor časovač jsou nutné suroviny:

 • Libovolné množství redstone prachu podle množství redstone prodlužovačů
 • Libovolné množství redstone prodlužovačů (je i možné 0)
 • 1 páka
 • 1 redstone comparator

Postavení časovače

Nejdřív musíš postavit redstone comparátor tam, kde chceš položit páku na aktivaci časovače a kliknout pravým tlačítkem jednou na comparátor. Potom postavíš za comparátorem a vedle comparátoru redstone prach. Je i možné položit redstone repeatery pro pomalejší časovač (viz obrázek 4). Poslední krok je položit páku za comparátorem. (obrázek 3)

Obrázek 4; Zpomalení časovače pomocí redstone repeateru

Hopper časovač

Pro hopper časovač jsou nutné suroviny:

 • 2 hoppery
 • 2 sticky pistony
 • 4 redstone pohodně
 • Libovolný item (a počet itemu), který položíš do hopperů
 • 1 redstone block
 • 4 libovolné bloky

Postavení časovače

Nejdřív postavíš dva hoppery, které mají směr do druhého hopperu. Vedle hopperu postav comparátory, za comparátorem libovolné bloky a redstone pochodeň. Do hopperů dej libovolný počet itemů, čím víc itemů, tím pomalejší je časovač. (obrázek 5)

Dále postavíš nad redstone pochodněmi libovolné bloky a na bloky ve směru hopperů postavíš redstone pochodně. Pak ještě na jeden z hopperů položíš redstone block. (obrázek 6)

Pro dokončení časovače polož dva sticky pistony vedle redstone pochodněmi a před hopperem polož blok a na bloku polož páku. (obrázek 7)

Obrázek 7; Deaktivovaný hopper časovač

Farma s automatickým sběrem obilí

Co bys už měl/měla umět

 • Pracovat s redstonem (např. aktivace redstonu, prodlužování redstone signálu, jak fungují dávkovače) – návod zde

Postavení farmy

Pro postavení farmy obilí jsou nutné suroviny: 

 • 1. Hlína
 • 2. Kbelíky vody
 • 3. Louče
 • 4. Motyka libovolného typu
 • 5. Semínka obilí

Pro mojí 6×6 farmu jsem potřeboval:

 • 36 hlíny
 • 4 kbelíků vody
 • 4 louče
 • 1 železnou motyku
 • 36 semínek obilí

1. Položení hlíny a vody

Nejdříve položím hlínu, abych věděl tvar mé farmy. Poté kolem farmy postavím andesite (výběr bloku je libovolný) a položím vodu na kraji farmy, aby neblokovala vodu z dispenserů. Nad vodu položím bloky andesitu aby tam voda z dispenserů netekla. Pokud stavba nemá světlo od okolí tak je také nutné stavbu osvětlit loučemi.

Osmý blok hlíny farmy ve směru dispenserů (které postavím později) je vždycky nutné snížit výšku farmy o jeden blok protože jinak voda z dispenserů nedosáhne. Množství pater je také libovolné. Je nutné farmu osvětlit jinak obilí nejde položit. Minimálně musím mít jeden zdroj vody pro 5×5 oblast farmy (viz (obrázek 1)).

2. Položení obilí

Použiju železnou motyku na hlínu a poté, až všechna hlína je dodělaná, vyseju všechna semínka. (obrázek 2)

Automatizace sběru obilí farmy

Pro automatizaci farmy jsou nutné suroviny:

 • 1. Dispensery (dávkovače)
 • 2. Redstone
 • 3. Páka (nebo tlačítko)
 • 4. Kbelíky vody

Pro mojí 6×6 farmu jsem potřeboval 2 dispensery, 12 redstone prachu, 1 páku a 2 dispensery.

1. Položení dispenserů

Pro automatizaci sběru musím nejdřív položit dispensery na opačné straně od strany která není obestavěná andezitem.(obrázek 3)

2. Spojení dispenserů s redstonem a pákou

Pro rychlé aktivování sběru obilí musím spojit redstone všech dispenserů s jednou pákou, takže začnu s místem kde chci aby páka byla, a pak položím redstone dust (prach) vedle dispenserů (viz (obrázek 4)). 

Tam, kde mi dojde redstone signál položím ve stejném směru redstone repeater.

3. Postavení sběrače itemů (obilí a semínka)

Pro rychlejší sběr obilí jsem postavil sběrače obilí s vodou v nejnižším patře farmy. Nad sběračem itemů musí být cedulky aby voda z dispenserů do toho netekla. Tam, kde hráč bude obilí sbírat musí být pressure plate/cedulka. Voda musí být jenom na konci farmy a také sběr musí být obestavěný libovolným blokem. (obrázek 5)

Vysoce doporučuji postavit více bloků na kraji farmy pro ujištění, že žádné obilí se nezasekne. (obrázek 6)

Farma po aktivaci