nvias.org & Bridge Academy návody

V tomhle návodu se naučíš, jak používat příkaz /kill a jak vybrat specifickou entitu (entita = cokoliv v minecraftu co není blok). Tento návod ti pomůže.

!!! POZOR !!! Příkaz /kill @e zabije VŠECHNY entity (tj. vše, co není nějaký blok). Tento příkaz bys nikdy neměl používat bez podmínek, je totiž devastující pro jakýkoliv nezálohovaný minecraft projekt. 

Příkaz /kill @e zabije například:

Proto je extrémně důležité za /kill @e dát nějaké podmínky. Ty se zapisují do hranatých závorek a mohou vypadat třeba takto: /kill @e[type=sheep,name=jeb_,limit=4,sort=random]

Co jednotlivé podmínky dělají nyní vysvětlím. Pokud by jsi chtěl kompletní list, můžeš ho nalézt zde, ale některé z nich zřídkakdy použiješ. V tomto návodu popíši jen ty nejdůležitější, které se opravdu hodí.

[name=]
Zabije jakoukoliv entitu s určitým jménem. Ve jménu bohužel nesmí být mezery, místo mezery se většinou používá podtržítko.

[type=]
Vybere jen jeden druh entity dle parametru. Názvy jsou psané s malým písmenem. Entity s dvouslovným názvem se píší s podtržítkem, např. Armor Stand  → armor_stand

[sort=]
seřadí entity vybrané příkazem (v příkazu se vyvolá jako poslední, všechny ostatní podmínky jsou tedy brané v úvahu před sort.) Je doplňovací pro ostatní podmínky. Můžeme je seřadit podle 3 hlavních kritérií:

[limit=]
Určuje limit, kolik entit bude zabito.

[tag=]
Zabije jen entity s určitým tagem (příkaz /tag). Podstatné až pro pokročilejší programátory.

[distance=]
Vzdálenost od hráče. Používá dvě tečky na bližší specifikaci vzdálenosti takto:

[level=]
Určuje jestli má hráč určitý level xp (zelený bar pod životy). I tady lze použít tečky, stejně jako u [distance=].

[scores=]
Hledá entitu s daným skóre (příkaz /scoreboard). Syntax (pořadí slov v příkazu) zde používá složené závorky takto: /kill @e[scores={jmenoScoreboardu=..číslo}]. I tady lze použít tečky jako upřesnění, stejně jako v [distance=] a [level=].